FVVRA
FUSTO VIGNE VERDI RABOSO ROSATO FR. LT 25
FUSTO DA 25